Fuzûlî Twitler Kitap

İnsanların gerçeği görememe sebeplerinin en başında gelen neden, parçaları birleştirememeleridir.